הגדרת מאכלי עמים שונה ממקום למקום. באתר זה התיחסנו למעשה למאכלים של עמים שונים שלא נכללו במקומות אחרים באתר.
למעשה תחילת המושג מאכלי עמים נוצר לקראת סוף מלחמת העולם השניה, והתחיל בספרה של פאני פארמר "ספר הבישול של ההתישבות". הספר הציג מאכלי עמים של המהגרים שהגיעו לארה"ב. בתוכנית טלוויזיה האמריקאית שיצאה בעקבות הספר והפכה לפופולרית ביותר. מרבית המהגרים היו מהארצות מוצא המופיעות בסקירה זאת. מכאן שאין רע בהחלטתנו לעשות את "מאכלי העמים" כמאכלים שהצגנו כאן בסקירה.
בקטגוריה זאת נציג את האוכל של העמים הבאים:

אוכל בולגרי

אוכל רומני

אוכל הונגרי

אוכל יווני

אוכל רוסי

אוכל קווקאזי

אוכל פולני

אם לא תהנו מהאוכל שנציג במאכלי עמים, כנראה שלא תהנו מאוכל בימי חייכם.